UN กลับมามีบทบาทที่ขาดไม่ได้ในกิจการโลกอย่างช้าๆ คณะกรรมการข้อมูลรับฟัง

UN กลับมามีบทบาทที่ขาดไม่ได้ในกิจการโลกอย่างช้าๆ คณะกรรมการข้อมูลรับฟัง

Shashi Tharoor รองเลขาธิการด้านการสื่อสารและข้อมูลสาธารณะ กล่าวถึงการเปิดการ ประชุมประจำปีของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารซึ่งมีกำหนดการประชุมจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม เลขาธิสหประชาชาติด้านการสื่อสารและข้อมูลสาธารณะ กล่าวว่า แม้ว่าบางครั้งจิตวิญญาณขององค์การสหประชาชาติจะลดน้อยถอยลง แต่งานที่สำคัญขององค์การยังคงดำเนินต่อไปทั่วโลก และคณะกรรมการเข้าใจว่าความพยายามใด ๆ ที่จะลดความเกี่ยวข้องของสหประชาชาติต่อการปฏิบัติของตน

ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งถือเป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง

“เราทราบดีว่าสื่อชอบให้ความสำคัญกับ ‘ภัยคุกคามที่รุนแรง’ เช่น การก่อการร้ายหรืออันตรายจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” เขากล่าวกับคณะกรรมการ ซึ่งเสนอแนะต่อสมัชชาเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมของแผนกสหประชาชาติ ของข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (สพร.) “ภัยคุกคามที่แผ่วเบา” เช่น ความยากจนและความอดอยากอย่างรุนแรง โรคระบาดหรือโรคติดเชื้อ หรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนนับล้าน แทบไม่ได้รับการพาดหัวข่าวเลย”

สำหรับกรมสารนิเทศ ทางเลือกต่างๆ ไม่ใช่แค่ “อย่างใดอย่างหนึ่ง/หรือ” นายธารูรตั้งข้อสังเกต DPI ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบสนองความต้องการที่ยืนกรานของข่าวในแต่ละวันตามปกติใน “ฮอตสปอต” ของโลก ซึ่งรวมถึงอิรักและอนาคต และข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดในการจัดการโครงการน้ำมันเพื่ออาหารใน ประเทศนั้นๆ

“แต่เราไม่สามารถทำเพียงเพื่อสะท้อนลำดับความสำคัญของสื่อ” เขากล่าว “เราต้องพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาพรวมอยู่ในวาระของสื่อ ย้ำเตือนโลกว่ามีพื้นที่วิกฤตอื่น ๆ ที่ต้องการความสนใจเท่าเทียมกัน หากไม่มากไปกว่านี้”

ประธานคณะกรรมการฯ เอกอัครราชทูตอิฟเตการ์ อาเหม็ด เชาว์ดูรี ประจำบังกลาเทศ 

สังเกตว่า นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ให้ความสนใจกับภัยคุกคามที่เร่งรีบและเร่งด่วนที่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกกำลังเผชิญ ได้แก่ ภัยคุกคามจากความยากจนและความหิวโหยอย่างรุนแรง การดื่มที่ไม่ปลอดภัย น้ำ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และโรคเฉพาะถิ่นหรือโรคติดเชื้อ

เอกอัครราชทูต Chowdhury กล่าวว่าการเข้าร่วมในปีหน้าซึ่งครบรอบ 60 ปีขององค์การสหประชาชาติ จะเป็นโอกาสในการทบทวนสิ่งที่องค์การได้ทำไปแล้วและวิธีที่ประเทศสมาชิกได้ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

“สำหรับผู้คนหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อ สหประชาชาติยังคงเป็นความหวังที่ดีที่สุด ซึ่งมักจะเป็นความหวังเดียว เพื่อความอยู่รอดและอนาคตที่ดีกว่า” เขากล่าว “แน่นอนว่า สหประชาชาติไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดที่โลกเผชิญอยู่ แต่ถ้าเราต้องการเห็นปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไข รวมถึงปัญหาเช่นความวุ่นวายในตะวันออกกลาง คำถามเกี่ยวกับปาเลสไตน์ คำถามเกี่ยวกับไซปรัสและในแอฟริกาตะวันตก เราต้องการสหประชาชาติมากกว่าที่เคย”

credit : patrickgodschalk.com
viagraonlinesenzaricetta.net
sandpointcommunityradio.com
citizenscityhall.com
olkultur.com
arcclinicalservices.org
kleinerhase.com
realitykings4u.com
mobarawalker.com
getyourgamefeeton.com