ในขณะที่การแพร่ระบาดคลี่คลายลง—แม้ว่าจะมีความเสี่ยงของวัคซีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น

ในขณะที่การแพร่ระบาดคลี่คลายลง—แม้ว่าจะมีความเสี่ยงของวัคซีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น

จุดสนใจของผู้กำหนดนโยบายของสิงคโปร์ได้เปลี่ยนไปอย่างเหมาะสมเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ครอบคลุมมากขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในบริบทนี้ สังคมกำลังเปลี่ยนไปสู่ความกะทัดรัดทางสังคมใหม่ที่คาดหวังให้มีการดำเนินการร่วมกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็รักษาความรับผิดชอบส่วนบุคคลผ่านสิ่งจูงใจเพื่อให้คนอยู่ในกำลังแรงงาน แผนการเร่งการนำดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ พร้อมๆ กับการรักษามาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 

จะช่วยรักษาสถานะที่โดดเด่นของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมที่สำคัญระดับภูมิภาค

ในขณะที่วิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากสงครามในยูเครนกำลังหนุนเสริมความต้องการและความเร่งด่วนในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังทำให้ความท้าทายมากขึ้นในสภาวะปัจจุบันที่ราคาพลังงานสูง นั่นหมายความว่า ความล่าช้าโดยไม่ได้วางแผนใดๆ ในวาระด้านสภาพอากาศจะต้องได้รับการดำเนินการในภายหลังโดยการดำเนินการที่รวดเร็วและเด็ดขาดมากขึ้น

 เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงและช่วยจัดการกับหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของศตวรรษนี้ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการขาดดุลงบประมาณคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2564 เพื่อรักษาการสนับสนุนทางการคลังสำหรับเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบาง แต่นโยบายที่วัดผลได้และเป็นมิตรกับการเติบโตเพื่อลดหนี้สาธารณะจะมีความจำเป็นหลังจากนั้น กองทุนแนะนำให้ลดหนี้สาธารณะให้ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ภายในปี 2568 หนี้ในระดับนี้จะยังคงสูงกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตที่ร้อยละ 51.6 ของ GDP 

แต่จะทำให้มีช่องว่างทางการคลังเพื่อตอบสนองต่อภาวะถดถอยในอนาคต

นโยบายการเงินควรตั้งเป้าที่จะค่อยๆ ลดอัตราเงินเฟ้อลงจนเหลือเลขหลักเดียวในขณะเดียวกันก็รักษาความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลี่ยนไว้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรองรับแรงกระแทก หากไม่มีเงินสำรองระหว่างประเทศคงหมดลงอย่างมากในปี 2563 และค่าเงินที่แข็งค่าเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน

นอกเหนือจากเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคแล้ว สาธารณรัฐคีร์กีซจำเป็นต้องสนับสนุนการเติบโตอย่างครอบคลุมและการสร้างงาน ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการแก้ปัญหาการทุจริต สร้างความมั่นใจในการจัดหาไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพโดยการปฏิรูปภาคพลังงานรวมถึงอัตราค่าไฟฟ้า ปรับปรุงการเข้าถึงทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และการเสริมสร้างทักษะแรงงานและคุณภาพการศึกษา ยิ่งดำเนินการปฏิรูปเหล่านี้เร็วเท่าไร ประชาชนก็จะรู้สึกถึงผลประโยชน์เร็วขึ้นเท่านั้นเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบัติบาจา การประเมินความเสียหายและจำนวนผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ และงานได้เริ่มขึ้นในการออกแบบและประเมินแผนฟื้นฟูเมือง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเป็นผู้นำในการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยและค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรวมถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์

credit : princlkipe8.info
easywm.net
vanityaddict.com
typakiv.net
sekacka.info
lagauledechoisyleroi.net
plusenplus.net
dekrippelkiefern.com
jimwilkenministries.org
chagallkorea.com