เว็บสล็อตออนไลน์เงินอุดหนุนลดลง แต่การปฏิรูปยังดำเนินต่อไป

เว็บสล็อตออนไลน์เงินอุดหนุนลดลง แต่การปฏิรูปยังดำเนินต่อไป

ดูเหมือนว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและปัญหาเศรษฐกิจเว็บสล็อตออนไลน์ในระยะยาวของญี่ปุ่น อาจเร่งการปฏิรูปการศึกษาในระดับสูงได้ แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปในทางที่มีนัยสำคัญใดๆ

ก่อนเกิดภาวะถดถอยครั้งใหญ่ ญี่ปุ่นอยู่ในขั้นตอนการปฏิรูประบบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาครั้งสำคัญ โดยมีเงื่อนไขว่าจำนวนประชากรลดลงในระยะยาวและความชุกของสถาบันของรัฐและเอกชนจำนวนมาก

การปฏิรูปรวมถึงแผนเพื่อลดเงินทุนของรัฐบาลสำหรับมหาวิทยาลัยระดับชาติและระดับเมืองและการอุดหนุนของสถาบันเอกชน ชุดของโปรแกรมเป้าหมาย – รวมถึงการริเริ่มความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โปรแกรมการประกันคุณภาพที่กำลังพัฒนา และความพยายามที่จะรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

การปฏิรูปเหล่านี้มาพร้อมกับนโยบาย “การรวมตัว” ในปี 2547 ของภาคมหาวิทยาลัยที่ควบคุมโดยรัฐบาลเพื่อให้มีอิสระมากขึ้น รวมถึงอำนาจการจัดการทางการเงินที่มากขึ้น และความสามารถที่จำกัดในการเพิ่มค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หรือที่เรียกว่า MEXT) ก็กำลังผลักดันการเติบโตในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติของญี่ปุ่นอยู่ท่ามกลางการลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลปีละ 1% ตั้งแต่ปี 2548

หากแผนงานที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงนี้ยังคงดำเนินต่อไป หมายความว่าเงินอุดหนุนสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี 2558 จะน้อยกว่า 90% ของเงินอุดหนุนสำหรับ 2548 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลสำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนลดลง 1% ทุกปีโดยเริ่มในปี 2550

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประมาณ 80% สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ และประมาณ 10% สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรณีของมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยจังหวัดหรือรัฐบาลของเมือง ดูเหมือนว่าการลดงบประมาณจะมีความสำคัญมากขึ้น

ดังนั้น ก่อนที่เศรษฐกิจจะตกต่ำ ภาคมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นประสบกับการลดชั้นเรียนที่สอนโดยอาจารย์นอกเวลา และการปรับโครงสร้างงานธุรการและการลดกิจกรรมการศึกษาและการวิจัยของคณาจารย์

ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะถิ่นของญี่ปุ่น 

(หนี้รัฐบาลที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขาดแคลนในระยะยาว) ส่งผลให้มีการตัดงบประมาณในการศึกษาที่สูงขึ้นไปอีก ในช่วงปีการศึกษานี้ รัฐบาลได้เริ่มลดเงินเดือนนักวิชาการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ และเสนอให้ลดทุนด้านวิทยาศาสตร์

ปีหน้าค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นอีก MEXT ยังได้ปรับปรุงกลยุทธ์ในการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติจากเป้าหมายของสถาบัน 30 แห่ง (“Global 30 Project”) ที่ได้รับการสนับสนุนในการรับสมัครงานจากต่างประเทศเป็น 13

แห่ง ตรงกันข้ามกับหลายประเทศที่นำเสนอในบทความนี้ ดูเหมือนว่าจะมี ไม่มีการริเริ่มนโยบายเฉพาะหรือวางแผนที่จะใช้การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศของญี่ปุ่น พรรคการเมืองที่ปกครองใหม่คือพรรคประชาธิปัตย์ของญี่ปุ่นกังวลว่าค่าใช้จ่ายสาธารณะเพื่อการศึกษาต่อ GDP นั้นต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศ OECD แต่คาดว่านโยบายใหม่จะเน้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การศึกษาระดับอุดมศึกษา

คณะกรรมการใหม่ที่รัฐบาลอนุมัติจะทบทวนปัญหาที่ยากลำบากของขนาดที่เหมาะสมของญี่ปุ่น ‘เว็บสล็อต